• Fil
  • Importera fil(Ctrl+O)
  • Rensa alla(Ctrl+E)
  • Spara i mina mönster(Ctrl+S)
 • Designer

   Mina mönster

   • Alla kategorier
   • Category #1
   • Ny kategori
  • Skriv ut

    Utskriftsdesign

  • Hjälp
   • Hjälp

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Varför hamnar min bild ovanpå plakatet?

    - Efter att du har laddat upp din bild. Gå till funktionen "Lager", där kan du sedan flytta bilden så att den hamnar längst ner i listan. På så sätt kommer mallen hamna ovanpå bilden.

   • Copyright © 2023 Korthuset
    All Rights Reserved.

    Skapad av BraTeknik i Bergslagen

    Powered by Lumise version 2.0.1

  • Shop
  • Ångra
  • Gör om
  • Design
  • Produkt
  • Mallar
  • Clipart
  • Bilder
  • Text
  • Former
  • Lager
  • Rita
    Mer
  Klicka eller släpp bilder här

   Klicka eller dra för att lägga till text

    Fritt ritläge

    Spara den här färgen
     Tips: Använd mushjulet för att snabbt ändra penselstorleken
     • Börja designa genom att lägga till objekt från vänster sida
     • Alla markerade objekt är grupperade | Avgruppera?
     • Gruppobjekt Gruppera positionen för valda objekt
      • Fyllalternativ

       Spara den här färgen

      • Skapa QR-kod
      • Alternativ
       • Justera automatiskt positionen för det aktiva objektet med andra objekt
       • ON: Behåll alla aktuella objekt och lägg till mallen i<br> AV: Rensa alla objekt innan du installerar mallen
       • Ersätt det markerade bildobjektet istället för att skapa ett nytt
       • Select the way how the background image addon display
      • Ersätt bild
      • Crop
      • Mask
       • Välj masklager

      • Ta bort bakgrund
       • Ta bort bakgrund

       • Djupt:

       • Läge:

      • Filter
       • Filter

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Ljusstyrka:

       • Mättnad:

       • Kontrast:

      • Rensa filter
      • Klicka och dra musen för att börja rita. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCod text
      • Fyllalternativ
       • Fyllalternativ

        Spara den här färgen

        • Transparent:

        • Slagbredd:

        • Strokefärg:

       • Avgruppera position
       • Arrangera lager
       • Position
        • Objektets position

         Lås objektposition:

        • Center vertikalt
        • Överst till vänster
        • Överst i mitten
        • Upp till höger
        • Center horisontellt
        • Mitt till vänster
        • Mellan mitten
        • Mitt höger
        • Tryck &vänsterpil;
        • Nedre till vänster
        • Nedre mitten
        • Nedre höger
       • Transformers
        • Rotera:

        • Skew X:

        • Skev Y:

        • Flip X:
         Flip Y:

         Fri omvandling genom att trycka på SHIFT ⤡

       • Teckensnittsfamilj
       • Redigera text
        • Redigera text

        • Teckenstorlek:

        • Brevavstånd

        • Linjehöjd

       • Texteffekter
        • Texteffekter

        • Radius

        • Avstånd

        • Kurva

        • Höjd

        • Offset

        • Trident

       • Textjustering
       • Versaler / Gemener
       • Teckensnittsvikt fet
       • Textstil kursiv
       • Textunderstruken
       Scroll to zoom